ราศีธนู

เหนื่อยรับปีใหม่!! หลังจากหยุดยาวในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ในเดือนแรกของปีชาวราศีธนูจะต้องรับผิดชอบทั้งงานราษฎร์งานหลวงแต่จะผ่านไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร

เรื่องเงิน : อาจทำให้มีรายได้มากขึ้น ทั้งจากการซื้อ-ขาย ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง แต่ควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจากความเสน่หา ต้องมีสติให้มากๆ

เรื่องงาน : โอกาสดีๆ มีเข้ามา ต้องรับผิดชอบมากขึ้น อาศัยความรวดเร็ว ความกล้าที่จะตัดสินใจ ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

เรื่องรัก : คนมีคู่ เกิดความไม่เข้าใจกันในบางอย่างระหว่างคุณและคนรัก, คนโสด โอกาสได้พบรัก เจอคนถูกใจจากการเดินทาง หรือจากงานที่กำลังทำ

ครอบครัว : ควรหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรือกิจกรรมสาธารณะใดๆ เพราะอาจมีเรื่องขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จนถึงขั้นเจ็บตัวได้

สุขภาพ : ระวังการใช้กำลังอย่างหักโหม โดยเฉพาะบริเวณกล้ามเนื้อขา แขน ไหล่ และในช่วงนี้ระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไว้ด้วย

เลขมงคล 16 , 22 , 52